10. Maijs 2024 16:35
Jaunumi
Pasniegti Ministru kabineta Atzinības raksti un Tieslietu sistēmas augstākie apbalvojumi
Foto no Tieslietu ministrijas arhīva

Piektdien, 10.maijā, Rīgas pils atjaunotajā kapelā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, svinīgā ceremonijā pasniegti četri Ministru kabineta Atzinības raksti un 33 Tieslietu sistēmas augstākie apbalvojumi – Goda zīmes.

Tieslietu ministre, Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere apbalvojumu saņemšanas ceremonijā norādīja: “Mūsu katra rokās ir iespēja un atbildība veidot tādu tiesisku un demokrātisku Latviju, kādu mēs to vēlamies redzēt. Šo darbu dara gan tieslietu sistēmā strādājošie izcilie juristi, gan pilsoniski drosmīgi līdzcilvēki. Patiess tiesiskums un taisnīgums valda tur, kur cilvēks kalpo cilvēkam nevis tādēļ, ka tāds ir likuma burts, bet, ka mēs vienmēr ieraugam, redzam un aizsargājam cilvēku, kuram šis likums kalpo. Apbalvojumu saņēmēji patiesi iemieso šo tik ļoti vērtīgo spēju – saredzēt un sadzirdēt savus līdzcilvēkus un darīt no visas sirds, viņi ir īsti Latvijas patrioti. Piemērs, kam sekot. Es esmu priecīga, ka šodien saredzam, godinām un sveicam šādus darba darītājus tiesiskuma, taisnīguma un tieslietu sardzē!”

Ministru kabineta Atzinības raksti tika pasniegti Latvijas Okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētājai Rutai Pazderei par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma radīto zaudējumu izpētē un skaidrošanā sabiedrībai, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktorei Dagnijai Palčevskai par ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas valsts principu nodrošināšanā, izstrādājot juridiskos risinājumus partnerattiecību institūta ieviešanai Latvijā, aktīvistam un kustības "Dzīvesbiedri" aizsācējam Kasparam Zālītim par ieguldījumu cilvēktiesību jomā, īpaši tiesiskuma, vienlīdzības un iekļaujošas sabiedrības vērtību stiprināšanā, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājai, senatorei Veronikai Krūmiņai par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī par nozīmīgiem akadēmiskiem sasniegumiem tieslietu nozarē. Piešķirot Ministru kabineta Atzinības rakstus, tiek apliecināts, ka reizēm pat šķietami neiespējamais ir paveicams ar neatlaidīgu darbu, ticību mērķim un savai varēšanai.

Šogad Tieslietu sistēmas apbalvošanas padome piešķīra Goda zīmes 33 tieslietu sistēmas augsti kvalificētiem speciālistiem, ekspertiem un darbiniekiem, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuri ar savu darbu un pašaizliedzību ir snieguši būtisku ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.

I pakāpes Goda zīmes par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmā saņēmēji:

 • ALDIS LAVIŅŠ, Satversmes tiesas priekšsēdētājs, par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.
 • JĀNIS ROZENBERGS, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.
 • VERONIKA KRŪMIŅA, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.
 • INĀRA GARDA, Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatore, par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.
 • MĀRTIŅŠ MITS, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis, par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.
 • KRISTĪNE STRADA-ROZENBERGA, Latvijas Universitātes studiju prorektore, bijusī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne, par izcilu mūža ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.

II pakāpes Goda zīmes saņēmēji:

 • AINĀRS MEISTERS, Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, tiesiskuma un demokrātijas stiprināšanā, kā arī starpvalstu attiecību veidošanā.
 • IEVA VIŠĶERE, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, tiesiskuma un demokrātijas stiprināšanā, kā arī judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.
 • DANA RONE, zvērināta advokāte, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, nozīmīgiem zinātniskiem sasniegumiem tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī tiesu sistēmai piederīgo personu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.
 • MĀRA POĻAKOVA, tulkotāja, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā un starpvalstu attiecību veidošanā.
 • JĀNIS GRASIS, Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes vadošais pētnieks, bijušais Juridiskās fakultātes dekāns, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē.
 • AGRITA SĪMANE, Vidzemes rajona tiesas tiesnese, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • INĀRA ROZĪTE, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • IVETA VĪGANTE, Rīgas apgabaltiesas tiesnese, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī nozīmīgu ieguldījumu tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.
 • ALLA ŠILOVA, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • SANDRA VĪTOLA, Vidzemes rajona tiesas tiesnese, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • BAIBA CAUNĪTE, Vidzemes rajona tiesas tiesnese, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • GINTA GITA KUKAINE, Vidzemes apgabaltiesas tiesnese, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • MODRIS LAPIŅŠ, Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētājs, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
 • INGŪNA PINNE, Vidzemes apgabaltiesas tiesnese, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā

III pakāpes Goda zīmes saņēmēji:

 • AGRITA VALCE, Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurore, par ilggadēju priekšzīmīgu darba pienākumu izpildi un nozīmīgu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā tieslietu jomā.
 • ANDREJS STUPINS-JĒGERS, Satversmes tiesas priekšsēdētāja padomnieks, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā, būtisku ieguldījumu judikatūras attīstībā un starptautiskā dialoga veidošanā, kā arī nozīmīgiem sasniegumiem tiesību zinātnē.
 • BAIBA BAKMANE, Satversmes tiesas Juridiskā departamenta padomniece, vadītāja vietnieka p.i., par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā, kā arī būtisku ieguldījumu judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu vairošanā un profesionalitātes celšanā.
 • ELĪNA CIRCENE, Satversmes tiesas Administratīvās nodaļas vadītāja, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • AGITA BĒRZA, zvērināta advokāte, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • IVETA VITKOVSKA, zvērināta notāre, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā.
 • ILUTA SAULIETE, zvērināta notāre, par būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā.
 • AGNESE MIČULIŠA, Latvijas Zvērināta tiesu izpildītāju padomes direktora vietnieka p.i., par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā, kā arī nozīmīgu ieguldījumu zvērinātu tiesu izpildītāju zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.
 • HELGA RŪTENA, zvērināta tiesu izpildītāja, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • JĀNIS TAUTVAITIS, mācītājs, Jelgavas cietuma Resocializācijas daļas kapelāns, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākuma izpildi tieslietu jomā, it īpaši par nozīmīgu ieguldījumu notiesāto personu resocializācijā.
 • VINETA SEDIČA, Tieslietu ministrijas Eiropas lietu departamenta tieslietu padomniece, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • INGA ZĀLĪTE, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.
 • MARITA MIĶELSONE, Administratīvās rajona tiesas tiesnese, par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.

Papildu informācija:

Īpašu tieslietu sistēmas apbalvojumu, sagaidot Latvijas Republikas Tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju, 2008. gadā izveidoja Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Augstākā tiesa,

uzskatot, ka tieslietu sistēmas lielākā bagātība ir tās kvalificētie speciālisti, eksperti un darbinieki ar plašu nākotnes redzējumu. Apbalvojuma izveidošanā tika piesaistīts mākslinieks Laimonis Šēnbergs. Goda zīme, tās atribūtika un apbalvojuma piešķiršanas nolikums ir apstiprināts Valsts heraldikas komisijā.

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 272 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties