20. Aprīlis 2020 17:27
Jaunumi
RSU rīko zinātniski praktisku konferenci “Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas’’ tiešsaistē

23. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte aicina piedalīties starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas’’. Konference notiks tiešsaistē.

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas Stratēģisko pētījumu centru, Siedlces Dabas un  humanitāro zinātņu universitāti, Jaroslava Mudrā Nacionālā juridiskās universitāti un Sv. Kirila un Sv. Metodija Veliko Tarnovo universitāti.

Konferences mērķis ir aktuālu problēmu apzināšana, kuras ir saistītas ar tiesiskā regulējuma attīstību un institucionālās sistēmas pilnveidošanu, teorētisko atziņu  un praktiskās pieredzes apmaiņa tiesību  zinātnes jomā.

Konferences darbs noritēs attālināti plenārsēdē un vairākās sekcijās.

 

Konferences "Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas" programma

Konferences orgkomiteja

Toms Baumanis – Rīgas Stradiņa universitātes Administrācijas un attīstības prorektors (Latvija)

Andrejs Vilks – Rīgas Stradiņa universitātes profesors (Latvija)

Aivars Borovkovs – Latvijas Juristu biedrības prezidents (Latvija)

Juris Jansons – Latvijas Republikas Tiesībsargs (Latvija)

Sandra Kaija – Rīgas Stradiņa universitātes profesore (Latvija)

Tālavs Jundzis – Baltijas Stratēģisko pētījumu centra direktors (Latvija)

Viktors Justickis – Mykolas Romeris universitātes profesors (Lietuva)

Jaceks Zeļinskis (Jacek Zielinski) – Siedlces Dabas un humanitāro zinātņu universitātes profesors (Polija)

Natālija Gutorova (Natalie O. Gutorova) –Jaroslava Mudrā Nacionālā juridiskās universitātes profesore (Ukraina)

Mariana Petrova– Sv. Kirila un Sv. Metodija" Veliko Tarnovo universitāte (Bulgārija), profesore  

Jānis Grasis – Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes prodekāns (Latvija)

Valdis Voins – Rīgas Stradiņa universitātes studija virziena “Iekšējā drošība un civilā aizsardzība” vadītājs (Latvija)

 

Konferences norises vieta un laiks: Rīgas Stradiņa universitāte, 23.04.2020.

Konferences sākums – plkst.10.00

Konferences valodas: latviešu, angļu, krievu.

 

Konference notiks tiešsaistē

10.00 – 12.00 Konferences plenārsēde (Hipokrāta auditorija)

Konferenci tiešraidē skatīt ŠEIT.

12.30 – 16.00 Sekciju sēdes.

  • I sekcija (Tiesiskā politika un sistēma Latvijā un ārvalstīs)
  • II sekcija (Aktuālās civiltiesību un krimināltiesību problēmas)
  • III sekcija (Tiesiskās sistēmas – starptautiskie un cilvēktiesību aspekti)
  • IV sekcija (Aktuālās operatīvās darbības problēmas)
  • V sekcija  (Policija – vakar, šodien un rīt)

Sekciju darbs ir pieejams tiešsaistē tikai tiem interesantiem, kas ir pieteikušies konferencei.

 

Konferences plenārsēde

Moderatori Andrejs Vilks un Aivars Borovkovs, Jānis Grasis

10.00 Konferences atklāšana

Tatjana Koķe  – Ievadvārdi (Rīgas Stradiņa universitātes studiju prorektore)

Toms Baumanis – Ievadvārdi (Rīgas Stradiņa universitātes Administrācijas un attīstības prorektors)

Andrejs Vilks – Ievadvārdi (Rīgas Stradiņa universitātes profesors)

Sandis Ģirģens – Policija – vakar, šodien, rīt (Latvijas Republikas Iekšlietu ministrs)

Sandra Kaija – Atteikšanās ierosināt kasācijas tiesvedību kriminālprocesā (Rīgas Stradiņa universitātes profesore)

Linards Muciņš – Augstskolu statuss, pašpārvalde un pārvaldība (Zvērināts advokāts)

Ingus Meimers – Ekspropriācijas prettiesiskuma izslēdzoši apstākļi starptautisko ieguldījumu tiesībās

(ZAB “BDO Law” vecākais jurists)

Santa Slokenberga – Mūsdienu sabiedrības aktuālās medicīniski tiesiskās problēmas (Ūpsalas universitātes pētniece)

Jurijs Barabašs (Юрій Барабаш) – Constitutional law in a pandemic time. is there any chance to survive? (Jaroslavas Mudrās Nacionālās juridiskās universitātes prorektors)

Vladas Tumaļavičius – Lietuvas tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas (Lietuvas militārās akadēmijas profesors)

Jaceks Zeļinskis (Jacek Zielinski) – Polijas aktuālās politiski tiesiskās problēmas (Siedlces Dabas un humanitāro zinātņu universitātes profesors)

 

I sekcija

Tiesiskā politika un sistēma Latvijā un ārvalstīs

Moderatore Sandra Kaija

12.30 Uldis Ķinis – Tehnoloģiskā neitralitāte kā XXI gs. vadošais vispārīgo tiesību princips

12.40 Andrejs Vilks – Covid-19 kriminoloģiskais konteksts

12.50 Elīna Avota – Tiesu izpildītāja institūta attīstības tendences Latvijā

13.00 Anatolijs Kriviņš – Tiesiskā apziņa un tiesiskais nihilisms

13.10 Ivars Kronis – Kvalifikācijas eksāmena rezultātu apstrīdēšana:. iespējas un robežas

 

II sekcija

Aktuālās civiltiesību un krimināltiesību problēmas

Moderatori Inga Kudeikina, Jānis Baumanis

12.30 Inga Eglīte, Jānis Joksts – Maksātnespēja kā krāpniecības instruments.

12.40 Aldona Kipāne – Kultūras ietekmes kriminoloģiskie aspekti. ieskats kultūras kriminoloģijā

(Cultural Criminology)

12.50 Liene Vindele – Domēnu vārdu tiesiskās aizsardzības problēmas Latvijā

13.00 Liene Vindele – Intelektuālā īpašuma aizsardzības izaicinājumi globalizācijas ietekmē

13.10 Linda Nātriņa – Jauna GDPR regulējuma samērīgums kontekstā ar tiesībām nodarboties ar komercdarbību

13.20 Edmunds Freimanis – Civiltiesiskie aspekti bērnu pārvietošanas uz patstāvīgu dzīvi ārpus Latvijas gadījumos

13.30 Anna Krasanova – Bērna privilēģija neliecināt pret tuvinieku. Kādas intereses prevalē?

13.40 Eva Kauliņa – Personu ar garīgā rakstura traucējumiem rīcībspējas juridiskie un citi aspekti

13.50 Agnese Reine – Personas datu apstrādes principu ievērošanas problemātika darbinieku atlases procesā

14.00 Zanda Dāvida – Patērētāju tiesības un personalizētas reklāmas: patērētāju ievainojamības izmantošanas risks (Consumer Law and Online Advertising: Risk of Exploiting Consumers’ Vulnerabilities)

14.10 Andrejs Gvozdevičs – Prasības nodrošinājuma procesuālie risinājumi Latvijā un atsevišķās Eiropas Savienības valstīs un ārpus tās

14.20 Marina Loseviča, Inga Kudeikina – Piespiedu ārstēšanas tiesiskais regulējums

14.30 Jolanta Dinsberga – Hipotekāro kreditoru tiesības un pienākumi servitūta nodibināšanas procesā

14.40 Aleksandrs Fillers – Ķīlas tiesības un noilguma mijiedarbība Latvijas civiltiesībās

14.50 Māris Garjānis – Transportlīdzekļa vadītāja bēgšanas kriminalizēšanas tiesiskie aspekti.

15.00 Austris Siliņš – Ilgstoši uzglabāti naudas atlikumi Valsts kases kontos

15.10 Marita Oliņa – Mantošanas institūta aktuālās problēmas Latvijas tiesiskajā sistēmā; Mantojuma aizgādnības nodrošināšanas aktuālās problēmas Latvijas tiesiskajā sistēmā

15.20 DaliaVišinskytė – UNCLOS Part XV Dispute settlement mechanism and its potential relevance to the Lithuania–Latvia sea boundary delimitation

15.30 Santana Gudena – Fiziskās personas atbrīvošana no saistībām

 

III sekcija

Tiesiskās sistēmas – starptautiskie un cilvēktiesību aspekti

Moderators Jānis Grasis

12.30 Marina Kamenecka–Usova – ADR and mediation by the French National Olympic and Sports Committee

12.40 Karina Palkova – Robottehnoloģiju tiesiskais regulējums un ar to saistīta problemātika

12.50 Jānis Grasis – Patiesā labuma guvēja jēdziena izpratne. FATF prasības un to praktiskā piemērojamība

13.10 Lana Janiša, Mārīte Ziemele – Jēdziena “sociālais minimums” tvērums

13.30 Ilze Bērziņa–Ruķere – Aktuālie tiesiskās sistēmas cilvēktiesību jautājumi Latvijā

13.50 Linda Bīriņa – Tiesību uz žurnālistu informācijas avotu aizsardzību tvērums Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē

14.00 Viktorija Soņeca – Bankas pret Facebook finanšu pakalpojumu platformu

14.10 Juris Zīvarts, Ivans Jānis Mihailovs – Tiesības uz izglītību nodrošinājums ārkārtējās situācijas apstākļos

 

IV sekcija

Aktuālās operatīvās darbības problēmas

Moderators Aldis Lieljuksis

12.30 Aivars Uminskis – Ilgstošas personas novērošanas tiesiskais pamats un problemātika

12.40 Andis Celms – Procesā iegūtās telefonu sarunu izdruku nozīmē kriminālprocesā–tiesvedībā ar pierādījumu pārbaudi, to nozīme un būtiskā sastāvdaļa

12.50 Aleksandrs Višņakovs – Jēdzienu "operatīvas darbības metode" un "operatīvās darbības pasākums " savstarpēja attiecība

13.00 Vilnis Vītoliņš – Operatīvās darbības ietvaros iegūtās informācijas izmantošana citos procesos

13.10 Dimitrijs Ceplis – VP Starptautiskās sadarbības pārvalde. Aktualitātes sadarbībā ar Eiropolu īstenojot  operatīvo darbību

13.20 Olga Bergere – Aktualitātes DNS izmantošanā

13.30 Ansis Zanders, Gerda Klāviņa – Operatīvās darbības laikā iegūto ziņu par faktiem izmantošana kriminālprocesā

13.40 Mārcis Grinciuns – Slepenu izmeklēšanas metožu lietošanas principu attiecināmība uz kontrolpirkuma veikšanas kārtību

13.50 Aldis Lieljuksis – Ko vajadzētu grozīt ODL

14.00 Rihards Bunka – Operatīvās darbības teorijas evolūcija. Attīstības priekšnosacījumi.

 

V sekcija

Policija – vakar, šodien un rīt

Moderators Valdis Voins

12.30 Jānis Neimanis – Policijas loma personas apdraudējuma novēršanā privāttiesiskajās attiecībās

12.50 Aleksandrs Matvejevs – Valsts policijas pārvaldes reformu tiesiskums

13.10 Normunds Gudens, Ingus Zālītis – Policijas darbinieku profesionālās kompetences pilnveide

13.30 Ēriks Treļs – Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipi

13.50 Karina Zalcmane – Eiropas Padomes Projekts ProS4+: par vardarbību, nekārtībām un citām aizliegtām darbībām futbola spēlēs

14.00 Juris Matisāns – Policijas darbinieka disciplinārās atbildības aktuālie jautājumi

14.10 Dainis Vēbers – "Mazais" un "lielais" kriminālprocess

patīk
drukāt
 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 259 iestādes
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties