18. Augusts 2023 14:40
Jaunumi
Maksātnespējas kontroles dienesta direktore: "Administratoru reforma ir nesusi vēlamo rezultātu"
Attēls: Maksātnespējas kontroles dienests

Maksātnespējas procesa tiesiskuma un efektivitātes nodrošināšanā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) ieņem centrālo lomu. Ilgstoši maksātnespējas nozari Latvijā pavadīja skandāli, kritika un pamatotas aizdomas par administratoru ļaunprātīgu rīcību un iesaisti noziedzīgos nodarījumos. Administratoru patvaļa bieži izskanēja medijos, uz to norādīja arī uzņēmējus pārstāvošās nevalstiskās organizācijas. 2016. gadā Ārvalstu investoru padome Latvijā publicēja pētījumu "Ļaunprātīga maksātnespējas procesa riski Latvijā", kur secināts, ka ļaunprātīgu darbību rezultātā valstij nodarīti zaudējumi ~ 600 miljonu eiro.

Izvirzītās prasības amata darbībai

Lai mainītu pastāvošo situāciju nozarē, valdība 2016. gadā apstiprināja Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam, kur kā viens no rīcības virzieniem noteikts veicināt, ka administratori ir kvalificēti un profesionāli speciālisti, kas efektīvi pilda savus pienākumus un rūpējas par profesijas prestižu. Lai nodrošinātu, ka administratoru profesijā ir profesionāli, godprātīgi un ar nevainojamu reputāciju apveltīti administratori, 2017. gadā tika mainīts administratora profesijas tiesiskais regulējums – īstenota t.s. administratoru profesijas reforma, paredzot regulāru kvalifikācijas pārbaudi, disciplināratbildību un prasību pēc nevainojamas reputācijas, kas līdz šim administratoriem netika izvirzīta. Būtiski tika stiprināta administratoru uzraudzība – izveidotas neatkarīgas eksaminācijas un disciplinārlietu komisijas, administratoru amata darbības jautājumi tika nodoti Maksātnespējas kontroles dienestam, tāpat iestādei piešķirtas tiesības veikt klātienes pārbaudes, stiprināta neklātienes uzraudzība, ieviešot Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu, ieviesta jauna administratoru ieteikšanas sistēma (t.s. rinda) u.c. pasākumi.  

Profesiju pamet būtisks skaits administratoru

Reformas ietvaros īstenoto pasākumu rezultātā profesiju pameta būtisks skaits administratoru, kas nespēja kvalificēties izvirzītajam augstajam profesijas standartam. Daudzi nenokārtoja vai atteicās kārtot kvalifikācijas eksāmenu, vairāki administratori pameta profesiju vai tika atstādināti, uzsākto kriminālprocesu dēļ. Tāpat samērā liels skaits tika atcelti no profesijas par normatīvo aktu pārkāpumiem vai ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu, atsevišķi administratori zaudēja savu amatu nevainojamas reputācijas trūkuma dēļ, izteikti bija vērojama tendence, ka administratori izteica lūgumu izbeigt savu amata darbību laikā, kad Maksātnespējas kontroles dienests uzsāka klātienes pārbaudes viņu administrētajos maksātnespējas procesos. Rezultātā administratoru skaits no 2017. gada sākuma ir samazinājies vairāk kā uz pusi, proti, 2017. gada sākumā profesijā praktizēja 312 administratori, bet šī gada 1. jūlijā – 152 administratori.  

Vai administratoru skaits ietekmē maksātnespējas procesa efektivitāti?

Pamatoti ir uzdot jautājumu, kāds ir optimālais administratoru skaits profesijā un vai tik būtisks administratoru skaita kritums neliecina par to, ka esošie administratori nespēj kvalitatīvi un efektīvi administrēt maksātnespējas procesus? Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina skaidro“Jautājums par optimālo administratoru skaitu profesijā ir atkarīgs no dažādiem faktoriem – aktuālā maksātnespējas procesu skaita, administrējamo uzņēmumu lieluma un sarežģītības un citiem faktoriem, kas cieši saistīti ar ekonomiskajiem procesiem valstī. Kopumā Maksātnespējas kontroles dienesta uzraudzībā šobrīd ir apmēram 2,3 tūkstoši maksātnespējas procesu. Tātad vidēji viena administratora lietvedībā šobrīd ir 18 maksātnespējas procesi (5 juridiskās personas un 13 fiziskās personas). Šāds rādītājs objektīvi nerada bažas par pārlieku lielu noslodzi un administratoru vidū pat tiek uzskatīts par nepietiekamu. Šobrīd nav indikāciju, kas liecinātu par to, ka profesijā būtu uzņemami jauni administratori. Maksātnespējas kontroles dienests nepārtraukti seko līdzi maksātnespējas procesu skaita dinamikai un nekavējoties ziņos Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajai padomei par nepieciešamību izsludināt eksāmenu jaunu administratoru uzņemšanai profesijā. Turklāt Maksātnespējas kontroles dienesta 2022. gada ziņojumā analizētie uzraudzības rezultāti pēdējos gados skaidri parāda, ka tieši administratoru darba kvalitātei, ne administratoru skaitam, ir izšķiroša nozīme maksātnespējas procesa efektivitātē”.

Pārkāpumu skaits samazinās

Maksātnespējas kontroles dienesta veiktās uzraudzības rādītāji liecina, ka  profesijā šobrīd darbojas profesionāli un motivēti administratori. Inese Šteina atklāj: “Mēs aizvien retāk saskaramies ar gadījumiem, kad administratori apzināti būtu pieļāvuši būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus. Kopš 2017.gada sūdzību skaits ir samazinājies par 65% un atzīto pārkāpumu skaits – par 74%. Tāpat kā būtisku instrumentu pārkāpumu novēršanai un mazināšanai, vēlos atzīmēt riskos balstītos preventīvos uzraudzības pasākumus. Sākotnējos reformas ieviešanas gados administratoru rīcībā konstatēto pārkāpumu skaits pieauga, jo būtiski pieauga iestādes īstenotie uzraudzības pasākumi, pēdējos gados to skaits ir samazinājies. Piemēram, atbilstoši Uzraudzības stratēģijai 2022.-2023. gadam, Maksātnespējas kontroles dienests kā būtisku prioritāti uzraudzības jomā izvirzīja uzdevumu pārliecināties, vai administratori ir izvērtējuši parādnieka pirms maksātnespējas procesa slēgtos darījumus. Lai gan pārkāpumi šajā jomā tiek konstatēti, to skaits ir būtiski samazinājies, administratoriem vairāk izprotot vispusīgu darījumu izvērtēšanas nozīmīgumu un atbildības pasākumu īstenošanu. Mazinoties gadījumiem, kad maksātnespējas procesos tiek pieļauti būtiski pārkāpumi, Maksātnespējas kontroles dienests aizvien biežāk piemēro principu "Konsultē vispirms" – dažādus skaidrojošus pasākumus ar mērķi panākt administratoru izpratni par likumīgu un efektīvu rīcību. Īstenoto pasākumu rezultātā ir uzlabojušies arī maksātnespējas procesa rezultatīvie rādītāji – palielinājušies atgūstamības rādītāji un samazinājušās maksātnespējas procesa izmaksas. Tieši nesamērīgi lielās maksātnespējas procesa izmaksas vēsturiski tika iezīmētas kā viena no lielākajām maksātnespējas nozares problēmām, tāpēc to kontrole ilgstoši ir bijusi iestādes prioritāte. 2022. gadā šis rādītājs sasniedza 0,40 eiro centus no viena atgūtā eiro maksātnespējas procesa ietvaros, kas ir pēdējos gados zemākais rādītājs”. 

Turpmāk vairāk jāpievēršas dzīvotspējīgiem uzņēmumiem

Secināms, ka administratoru profesijas reforma ir nesusi vēlamo rezultāti – profesijā praktiski vairs nepraktizē administratori, kas maksātnespējas procesu izmantoja ļaunprātīgi un pretēji maksātnespējas procesa mērķim. Inese Šteina uzskata, ka līdz ar administratoru profesijas sakārtošanu, šodien nozares dienaskārtībā ir izvirzījušies citi būtiski jautājumi, kam jāveicina nozares attīstība – tiesiskās aizsardzības procesu piemērošana dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kas nonākuši ekonomiskās grūtībās, jāsamazina tādu uzņēmumu skaitu, kas maksātnespējas procesā nonāk iztukšoti no aktīviem veicot prettiesisku to atsavināšanu, kā arī uzņēmumu pāreju, tādējādi nodarot kaitējumu kreditoru interesēm, tostarp valstij.

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 272 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties