1. Decembris 2023 15:00
Jaunumi
Tiesu efektivitātes stiprināšanas darba grupa turpinās strādāt pie tiesu sistēmas darba kvalitātes celšanas

Piektdien, 1. decembrī, Tieslietu padomes Tiesu efektivitātes stiprināšanas darba grupa (turpmāk – Darba grupa) informēja par Tieslietu padomes darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam rīcības virziena „Efektīva un kvalitatīva tiesu vara” uzdevumu izpildi.

Atbilstoši Tieslietu padomes 2021. gada 14. jūnijā apstiprinātajam Darba grupas rīcības plānam, Darba grupa strādāja pie četriem virzieniem – tiesnešu noslodzes izlīdzināšana, optimāla un efektīva tiesu sistēmas personāla modeļa ieviešana, sprieduma kvalitātes nodrošināšana un tiesu darba organizācijas pilnveidošana.

Tiesnešu noslodzes izlīdzināšanai Darba grupa sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāja Pārdaugavas tiesas, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas reorganizācijas plānu. Plānu Tieslietu padome apstiprināja 2022. gada 22. aprīlī. Rezultātā no 2022. gada 1. augusta Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa un Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa pievienota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, mainot tiesas nosaukumu uz Rīgas pilsētas tiesa.

2022. gada 15. septembrī Tieslietu padomei iesniegts Darba grupas izstrādātais ziņojums „Priekšlikums par vadlīnijām tiesu priekšsēdētāju vietnieku skaita un atbildības jomas noteikšanai”. Ziņojumā konstatēts, ka šobrīd Latvijas tiesās nav vienota modeļa tiesu priekšsēdētāju vietnieku skaita, funkciju un izvietojuma noteikšanai. Ziņojums vēl jāskata Tieslietu padomē.

2023. gada 7. jūlijā Tieslietu padome skatīja Darba grupas izstrādāto ziņojumu „Par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācijas rajona (pilsētas) tiesās reformas izvērtējumu”. Ziņojumā secināts, ka galvenie reformas uzdevumi izpildīti, taču jārisina jautājums par zemesgrāmatu lietu specializācijas statusu un zemesgrāmatu funkciju turpmāku attīstību.

Optimāla un efektīva tiesu sistēmas personāla modeļa ieviešanai 2022. gada 16. jūnijā Darba grupa iesniedza Tieslietu padomei izvērtējumu par apstiprināto tiesneša amata vietu skaita atbilstību tiesai piekritīgajam lietu apjomam. Minētā izvērtējuma mērķis bija pēc vienotiem un savstarpēji salīdzināmiem kritērijiem analizēt pirmās un otrās instances tiesai piekritīgo lietu portfeli pret tiesai noteiktajām tiesnešu amatu vietām, lai konstatētu vai tiesai noteiktais tiesnešu resurss ir atbilstošs tiesai piekritīgo lietu apjoma apstrādei. Darba grupa ziņojumā sniedza vairākus priekšlikumus. Vienlaikus ziņojuma rezultātā apgabaltiesu līmenī ir pilnveidota lietu nodošana no Rīgas apgabaltiesas uz reģionu apgabaltiesām un Tieslietu padome 2023. gada 24. martā lēma atbalstīt Daugavpils tiesas pievienošanu Rēzeknes tiesai no 2023. gada 1. jūlija, mainot reorganizētās tiesas nosaukumu uz Latgales rajona tiesa.

2023. gada 13. janvārī Tieslietu padome izskatīja Darba grupas izstrādāto ziņojumu „Par tiesnešu palīga institūta tālāko attīstību”. Darba grupas sniegtos priekšlikumus īsteno Tiesu administrācija. Tiesu administrācija ir uzlabojusi tiesu darbinieku novērtēšanas kārtību. Tāpat ir ņemti vērā Darba grupas ieteikumi, pilnveidojot tiesneša palīga amata aprakstu. Ir turpināms darbs pie tiesneša palīga amata pienākumu un kvalifikācijas pārskatīšanas likumā „Par tiesu varu” un Ministru kabineta noteikumos par amatu katalogu.

Spriedumu kvalitātes nodrošināšanai Darba grupa sadarbībā ar Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu izstrādāja pirmās un apelācijas instances tiesām vadlīnijas tiesas spriedumu rakstīšanai administratīvajās lietās un civillietās. Vadlīnijas Tieslietu padome apstiprināja 2023. gada 16. jūnijā.

Darba grupa ir sagatavojusi arī vadlīniju projektu pirmās un apelācijas instances tiesām tiesas nolēmumu rakstīšanai krimināllietās un administratīvo pārkāpumu lietās. Vadlīnijas vēl ir jāapspriež Tieslietu padomē.

Atbilstoši Tieslietu padomes 2021. gada 14. jūnijā apstiprinātajam rīcības plānam, Darba grupa turpinās strādāt pie tiesu sistēmas darba kvalitātes celšanas. Ar pilnu Darba grupas ziņojumu var iepazīties šeit.

Tieslietu padome uzklausīja arī Tiesu administrāciju par e-lietas darbības pilnveides plāna izpildes gaitu. Būtiskākie uzlabojumi informācijas sistēmā, ko Tiesu administrācija veikusi, ir e-veidlapu pilnveide un starpsistēmu datu apmaiņas darbības stabilizēšana. Tāpat tiesās ir apmācītas personas, kuras sniedz atbalstu tiesu darbiniekiem strādāt elektroniski. Uzlabots arī materiāltehniskais nodrošinājums tiesās.

Tiesu administrācija arī informēja, ka ir veikti grozījumi likumos, nosakot, ka pārejas periods tiesu pilnīgam darbam digitālā formātā ir pārcelts no 2023. gada 30. novembra uz 2026. gada 31. maiju.

Tiesu administrācija turpinās strādāt pie e-lietas darbības pilnveides atbilstoši Tieslietu padomē 2023. gada 13. janvārī iesniegtajam rīcības plānam.

Papildu informācija:

Darba grupas sastāvā līdz 2021. gada 26. novembrim darbojās Rīgas apgabaltiesas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs. Savukārt no 2021. gada 26. novembra Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Aija Āva un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa. Tāpat Darba grupas sastāvā darbojas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, ģenerālprokurors Juris Stukāns un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Inita Ilgaža.

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 272 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties