9. Decembris 2014 11:36
Jaunumi
10.decembrī atklās tiesībsarga ikgadējo konferenci par cilvēktiesību un labas pārvaldības aktualitātēm Latvijā

Rīt, 10.decembrī plkst. 10.00, tiesībsargs Juris Jansons ar ziņojumu par 2014.gada cilvēktiesību un labas pārvaldības aktualitātēm Latvijā atklās tiesībsarga ikgadējo konferenci. Konferences pirmā diena veltīta lobēšanas tematikai, otrā diena bērnu tiesībām un trešā – valsts atbildībai cilvēktiesību aizskāruma gadījumā. Konference notiks Tiesībsarga biroja 4.stāva zālē, Rīgā, Baznīcas ielā 25.

Par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi tiesībsarga konference, kas kā ierasts iesākas Starptautiskajā cilvēktiesību dienā – 10.decembrī. Lobēšanas tematikas problemātika ir novitāte Tiesībsarga biroja aplūkojamo jautājumu lokā. Idejas iniciatore ir Eiropas ombude Emīlija O’Reilija (Emily O'Reilly), kas lobēšanas tēmu ir izvēlējusies par vienu no savām prioritātēm. Konferences sekcijās par lobēšanu ar savām atziņām un pētījumiem iepazīstinās jomas akadēmiķi, nozares politikas veidotāji, pētnieki un lobēšanas praktiķi.

Bērnu tiesībām veltīta konferences otrā diena (11.decembris). Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas eksperti šogad apmeklēja visus Latvijas bērnu namus un veica visaptverošu monitoringu. Pētījuma mērķis bija ne tikai izpētīt tiesisko regulējumu un pārbaudīt situāciju praksē, bet arī noskaidrot pašu bērnu viedokli par aprūpes veidu, izglītību, ievietošanu psihoneiroloģiskajās slimnīcās, saskarsmi ar vecākiem un citiem bērna attīstībai būtiskiem aspektiem.

Konferences otrajā dienā klātesošos iepazīstinās vēl ar diviem citiem pētījumiem: ar Latvijas pašvaldību aptaujas par atbalstu aizbildņiem un audžuģimenēm rezultātiem un – novitāti bērnu tiesību jomā – ar pētījuma pirmajiem secinājumiem par ieslodzīto personu bērnu tiesībām uz saskarsmi ar vecākiem.

Savukārt valsts atbildības mehānisma efektivitāte cilvēktiesību aizskāruma gadījumā ir tiesībsarga konferences trešās dienas (12.decembra) tēma. Tēma konferencei izvēlēta tādēļ, ka vairākus gadus teorētiķi un praktiķi diskutē par nepilnībām valsts atbildību regulējošos normatīvajos aktos. Tādejādi ir situācijas, ka personas pamattiesību pārkāpums ir atzīts, tomēr valstī nav mehānisma, kādā saņemt no valsts atbilstīgu atlīdzinājumu Satversmes 92.panta izpratnē. Tiesībsarga birojs ir veicis pētījumu par Latvijas tiesu praksi Satversmes 92.panta piemērošanā.

„Katrā no konferences dienām esam iekļāvuši kādu jaunumu, kuram šogad esam pievērsušies. Tādēļ, manuprāt, konference būs vērtīga ne tikai juristiem, speciālistiem, bet arī plašākai sabiedrībai,” uzskata tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsarga konferencei šogad dalībnieku interese ir tik liela, ka daļai pat nācās atteikt reģistrāciju. Tādēļ, lai ikviens, kuram ir interese, tomēr varētu kaut vai attālināti tajā piedalīties, varēs sekot līdzi konferences video translācijai internetā.

Savukārt konferences materiāli būs pieejami Tiesībsarga biroja mājaslapā pēc pasākuma.

Tiesībsarga 2014. gada konferences programma

Tiesībsarga biroja zāle, Baznīcas iela 25, 4.stāvs

10.decembris (trešdiena)

9.30 – 10.00  Konferences dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafija

10.00 – 10.30  Atklāšana

Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs – „Ziņojums par 2014.gada cilvēktiesību un labas pārvaldības aktualitātēm Latvijā”

Lobēšanas šaubu ēnas

10.30 – 12.30  1.tēma: Lobēšanas tiesiskie risinājumi: koncepcija un tās īstenošana

Moderators – Ruta Siliņa (Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļa). Moderatora palīdze – Ieva Arklone

Ineta Rezevska, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja

Ilze Jurča, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece

Vija Kurpniece, Finanšu ministrijas Iekšējā audita departamenta Iekšējā audita politikas plānošanas nodaļas vecākā eksperte

Iveta Reinholde, Dr.sc.pol., asoc. prof. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas vadītāja

12.30 – 13.30  Pusdienu pārtraukums

13.30 – 15.30  2.tēma: Lobēšana praksē: plusi un mīnusi

Moderators – Ruta Siliņa (Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļa). Moderatora palīdze – Ieva Arklone

Valts Kalniņš, Sabiedriskā politikas centra PROVIDUS pētnieks

Agnese Alksne, Sabiedrības par atklātību Delna pētniece

Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs

Noris Krūzītis, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors

Laura Minskere, Mediju tilts valdes priekšsēdētāja

Inese Stepiņa, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece

11.decembris (ceturtdiena)

Bērnu tiesības

9.30 – 10.00  Konferences dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafija

10.00 – 12.00  3.tēma: Bērnu tiesību uz pilnvērtīgu attīstību nodrošināšana pašvaldību institucionālajā aprūpē: regulējums un realitāte (viedokļa par aprūpes veidu noskaidrošana, izglītība, ievietošana psihoneiroloģiskajās slimnīcās, saskarsme ar vecākiem, aprūpes nepārtrauktība u.c.)

Moderatore – Laila Grāvere (Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja). Moderatora palīdze – Tatjana Caune

Zanda Rūsiņa, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juriskonsulte – Tiesībsarga biroja veiktā pašvaldību bērnu aprūpes iestādēs monitoringa rezultātu apkopojuma prezentācija

Inga Krastiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas galvenā inspektore

Mārtiņš Brigzna, Sociālā aprūpes centra „Tērvete” sociālais darbinieks

Gunta Ancāne, Prof., Dr.med.  RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja

12.00 – 12.30  Pusdienu pārtraukums

12.30 – 14.30  4.tēma:  Atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm: prakse un plānotās ieceres

Moderatore – Laila Grāvere (Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja). Moderatora palīdze – Anna Haružika

Tatjana Caune, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juriskonsulte – Tiesībsarga biroja veiktās Latvijas pašvaldību aptaujas par atbalstu aizbildņiem un audžuģimenēm rezultātu prezentācija

Ārija Martukāne, Latvijas profesionālo audžuģimeņu biedrības “Terēze” vadītāja, Ģimeņu atbalsta centra koordinatore

Taiga Ziemele, Liepājas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja (labā prakse)

Niāra Zālīte, Olaines novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece (labā prakse)

Līvija Liepiņa, Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore

14.30 – 15.00  Kafijas pauze

15.00 – 16.30  5.tēma: Ieslodzīto personu bērnu saskarsme ar vecākiem

Moderatore – Anna Haružika (Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juriskonsulte). Moderatora palīdze – Zanda Rūsiņa

Anna Haružika, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juriskonsulte – Tiesībsarga biroja veiktā pētījuma par ieslodzīto personu bērnu tiesībām uz saskarsmi ar vecākiem provizorisko rezultātu prezentācija

Māris Stivrenieks, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietnieks

Regīna Martinova, Iļģuciema cietuma priekšnieces vietniece

Kaija Gulbe, ģimenes psihoterapeite

12.decembris (piektdiena)

Valsts atbildības mehānisma efektivitāte cilvēktiesību aizskāruma gadījumā: problemātiskie aspekti un nākotnes perspektīvas

9.30 – 10.00  Konferences dalībnieku reģistrēšanās un rīta kafija

10.00 – 12.00  6.tēma: Valsts atbildības mehānisms Latvijā, starptautiskie standarti un prasības

Moderatore – Ineta Piļāne (Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja). Moderatora palīdze – Gundega Bruņeniece

Kristīne Kore Pērkone, Satversmes tiesas tiesneses palīdze ECT standarti attiecībā uz valsts atbildību cilvēktiesību aizskāruma gadījumā/kompensācijas principi, kas izriet no Eiropas Cilvēktiesību konvencijas

Kristīne Līce, Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās – ECT lietās pret Latviju konstatētie problēmaspekti, kontekstā ar valsts atbildību cilvēktiesību aizskāruma gadījumā

Ilze Tralmaka, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juriskonsulte – Tiesībsarga biroja prakse un Latvijas tiesu prakse Satversmes 92.panta trešā teikuma tiešā piemērošanā

Edīte Vernuša, Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja – Tiesas judikatūrā nostiprinātās atziņas,  konstatētie problēmaspekti Satversmes 92.panta tiešā piemērošanā

12.00 – 12.30  Pusdienu pārtraukums

12.30 – 14.30  7.tēma: Nākotnes perspektīvas valsts atbildības jomā Latvijā

Moderatore – Ineta Piļāne (Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja). Moderatora palīdze – Gundega Bruņeniece

Edgars Pastars, Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks – Valsts un pašvaldību institūciju nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtības piemērošanas problēmaspekti

Dace Mita, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese – Administratīvo tiesu prakse zaudējumu atlīdzināšanā

Liene Januševska, Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta Tiesās izskatāmo civillietu nodaļas prokurore

Salvis Rūtiņš, Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurors – Prokuratūras prakse zaudējumu atlīdzināšanā

Lāsma Dilba, Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesvedības nodaļas vadītāja – Kriminālprocesā  un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumprojekts novitātes

patīk
drukāt
 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 229 iestādes
COVID-19: tiesiskie aspekti
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties