7. Marts 2016 13:19
Jaunumi
„Juristu dienas 2016” Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
Atdzīvinot „Juristu dienu” nedaudz piemirsto tradīciju, tika rīkota erudīcijas spēle „Zini vai mini!”.
No RTA arhīva

No 1. līdz 3. martam Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Tiesību zinātnes studiju virziens aizvadīja jau sešpadsmitās „Juristu dienas”. Arī šogad “Juristu dienu” programmā katra diena bija piesātināta ar visdažādākajām aktivitātēm.

Juristu dienas ar svinīgu uzrunu atklāja RTA rektors prof. E.Teirumnieks, studiju un zinātņu prorektore asoc.prof. A.Juško-Štekele un Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne prof. I.Mietule.

Grāmatu atvēršanas svētki

Šogad Juristu dienās tika prezentētas un atvērtas trīs grāmatas. Kā pirmais tika prezentēts 2014.gada „Juristu dienu” zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums “Novatoro ideju ieviešana un piemērošana Latvijas tiesību sistēmā”, kurā kopumā publicēti 11 zinātniskie raksti, par visdažādākajām tiesību nozaru tēmām. Prezentējot rakstu krājumu, doc. M.Marcinkēvičs un asoc.prof. L.Mazure deva ieskatu arī Tiesību zinātnes virziena izveides un „Juristu dienu” tradīciju iedzīvināšanas vēsturē, kā arī tika sumināta gan paša Tiesību zinātnes virziena, gan zinātniski praktiskās konferences apaļā 20.gadadiena RTA.

RTA Tiesību zinātnes virziens lepojas ar studentu iesaisti zinātniskajos pētījumos gan piedaloties zinātniski praktiskajā konferencē, gan arī studentiem izdodot savas grāmatas. Grāmatu „Nelikumīgu darbību ar maksāšanas līdzekļiem kvalifikācija” prezentēja grāmatas autore RTA absolvente I.Jermaševiča. Savukārt RTA absolvente I.Žavoronkova prezentēja savu grāmatu „Nekustamā īpašuma nodokļa parāda administrēšana”, ar kuru piedalījās arī "Jurista Vārda" desmitajā pētniecisko darbu konkursā, iegūstot pirmo vietu valststiesību sekcijā. Ar šo nozīmīgo sasniegumu absolventi sumināja fakultātes dekāne prof. I.Mietule.

Tikšanās ar Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts probācijas dienesta pārstāvjiem

Pēc svinīgajām uzrunām un grāmatu prezentācijām sekoja publiskā lekcija par šobrīd aktuālo tēmu „Nelegālās imigrācijas un patvēruma problemātika Latvijā”. Lekciju vadīja Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes dienesta galvenais inspektors kapteinis D.Rutkovskis. Lekcijas laikā klausītājiem bija iespēja uzzināt par imigrācijas statistiku pēdējos gados Latvijā un citu ne mazāk svarīgu informāciju. Pēc lekcijas klausītāji aktīvi uzdeva sev interesējošos jautājumus, kas vēlreiz pierāda šīs tēmas aktualitāti.

Studentiem bija lieliska iespēja tikties ar Valsts policijas un Probācijas dienesta darbiniekiem, kuri iepazīstināja ar policijas un probācijas darba īpatnībām. Policijas pārstāvji dalījās savā pieredzē un iemeslos kāpēc ir vērts kļūt par policistu, tāpat policijas pārstāvji mudināja studentus iziet savu profesionālo praksi policijā un izvēlēties policiju par savu topošo darbavietu.

Orientēšanās sacensības

Jau otro gadu RTA „Juristu dienu” ietvaros tika organizētas orientēšanās sacensības, kurās piedalīties tika aicināti visi interesenti. Sacensībās piedalījās trīs studentu komandas: 1.kurss, 2.kurss un 4.kurss. Komandas tika pārbaudītas gan ar atjautības uzdevumiem, gan ar sportiskiem pārbaudījumiem. Sacensības notika divās kārtās: pirmajā – studentiem tika uzdoti vairāki jautājumi par RTA vēsturi un akadēmisko personālu; otrajā – pēc atbilžu iesniegšanas žūrijai, komandām tika izsniegta aploksne ar fotoattēliem, kuros bija attēloti fragmenti no dažādām Rēzeknes pilsētā esošām ēkām un objektiem.

Komandām, pēc iespējas ātrāk, bija jāatrod fotogrāfijās esošie objekti un jānofotografējas pie tiem, lai pierādītu, ka konkrētais objekts ir atrasts. Visātrāk šo uzdevumu izpildīja 4.kursa komanda, taču par viszinošākajiem tika atzīta 1.kursa komanda.

Fotoizstāde un diskusija

Otrā pasākumu diena sākās ar izstādes „Arī jurists ir cilvēks...” atklāšanu. Fotoizstāde „Juristu dienu” ietvaros tiek rīkota pirmo reizi, un tās mērķis ir atspoguļot Tiesību zinātnes studentu un docētāju „seju” ārpus studiju procesa. Izstādē vairāk nekā 60 fotogrāfijas iesnieguši gan studenti, gan docētāji. Izstādes idejas autore lekt. A.Kuzminska atzīst, ka šis ir lielisks veids, lai parādītu apkārtējiem, ka juristi nav tikai likuma kalpi, bet arī prot atraktīvi atpūsties un nodarboties ar visdažādākajām aktivitātēm, piemēram, ceļošanu, medībām, makšķerēšanu, dejošanu, sportu u.c..

Kā turpinājums izstādei notika diskusija “Arī jurists ir cilvēks...”. Diskusijā interesenti varēja apmainīties ar viedokļiem par jurista profesijas specifiku, par iemaņām un īpašībām, kādas nepieciešamas profesionālim šajā jomā. Tika apspriesta arī tēma par jurista kā cilvēka ikdienu, kura, bez šaubām, atšķiras no citu cilvēku ikdienas. Lielākā dalībnieku daļa ar lielu degsmi izteica savus viedokļus diskusijā par jurista lomu un statusu attiecībā pret pārējo sabiedrības daļu, kas ne tikai kaut kādā ziņā atvieglo dzīvi, bet uzliek arī daudz un dažādus pienākumus un aprobežojumus, kā arī liek aizdomāties gan par savu izskatu, gan uzvedību.

Erudīcijas spēle

Atdzīvinot „Juristu dienu” nedaudz piemirsto tradīciju, tika rīkota erudīcijas spēle „Zini vai mini!”, kurā savu prāta asumu bija iespēja pierādīt četrām dalībnieku komandām. Katra komanda sastāvēja no pieciem dalībniekiem, kuri pārstāvēja Tiesību zinātnes virziena 1., 2. un 3.kursa studentus, kā arī debitantus – studiju virziena docētājus. Prieks, ka docētāju komandai pievienojās arī negaidīts viesis – Daugavpils Universitātes prof. V.Zahars, sniedzot RTA docētājiem atraktīvu „atbalsta plecu”.

Erudīcijas spēles sākumā dalībnieki pildīja testu, kas savā saturā ietvēra jautājumus saistībā ar jurisprudenci, vēsturi un citiem tematiem. Visas spēles garumā komandas tikai aktīvi iesaistītas spēlē, taču sīvākā cīņa notika finālā starp 2.kursa studentu un docētāju komandām, kas savstarpēji cīnījās par pirmo vietu. Spēles noslēgumā, dodot iespēju finālā nokļuvušajām komandām iegūt arī papildus punktus ar citu komandu palīdzību, ar iegūto punktu skaitu spēlē par pirmās vietas ieguvējiem tikai atzīta 2.kursa studentu komanda. Erudīcijas spēle bija lieliska iespēja studentiem pierādīt savas zināšanas, atraktīvi tās pasniegt, kā arī iemācīties ko jaunu. Starplaikā par komandu un skatītāju noskaņojumu rūpējās asoc.prof. I.Arbidāne un viņas palīgi Tiesību zinātnes virziena studenti – D.Mežajeva un J.Kozlovs ar viņu sarūpētajām juridiskajām anekdotēm.

Tiesas procesa izspēle

2.martā RTA norisinājās ikgadējā tiesas procesa izspēle, kurā piedalījās piecas komandas – divas 1.kursa, divas 2.kursa komandas un viena 3.kursa komanda. Izspēlei palīdzēja sagatavoties lekt. I.Krampuža. Šogad tika nolemts izspēlēt uzdevumu administratīvajās tiesībās, jo iepriekšējos gadus dominēja uzdevumi krimināltiesībās un civiltiesībās.

Tiesas sastāvā tika pieaicināti autoritatīvi un pieredzējuši tiesneši: Rēzeknes Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājs, tiesnesis S.Linkēvičs, Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja, tiesnese A.Jermacāne un pensionētā Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, tiesnese A.Biksiniece.

Administratīvo tiesību uzdevuma būtība izpaudās tajā, ka pieteicējs lūdza zaudējumu un morālā kaitējuma kompensāciju, kuri tika nodarīti ar Valsts policijas nelikumīgiem lēmumiem, tomēr šī kompensācijas apmērs bija pārmērīgi liels, kurus arī Valsts policija atteicās kompensēt.

Izspēle notika trīs kārtās. Pirmajā kārtā savā starpā lietu izspēlēja 1.kursa komandas, otrajā kārtā 2.kursa komandas, un beidzot trešajā kārtā labākā 1. vai 2.kursa komandas sacentās ar 3.kursa komandu.

Visas komandas centīgi gatavojās savu viedokļu aizstāvēšanai, tomēr tiesa izcēla 1.kursa studentus, kuru veikums bija ļoti labs, ņemot vērā to, ka šī kursa studenti vēl nebija apguvuši studiju kursus administratīvajās tiesībās. Tomēr izspēlē uzvarēja 2.kursa meiteņu komanda “Nepārkāpums” (L.Logina, L.Lapse un D.Mežajeva), jo prata aizstāvēt un pamatot savu viedokli ar objektīviem argumentiem un pārliecinošu runu. Tāpat tiesas procesa izspēlē tika apbalvoti arī labākie oratori.

Valsts robežsardzes koledžas un muzeja apmeklējums

„Juristu dienu” noslēgumā studentiem bija iespēja apmeklēt Valsts robežsardzes koledžu, kur, sākotnēji ierodoties, varēja izjust striktu disciplīnu, kas nav tik izteikti manāma citās mācību iestādēs. Studentiem bija iespēja ne vien iepazīties ar kadetu dienas grafiku, bet arī apmeklēt koledžā esošo muzeju un citas mācībām nepieciešamās telpas. Radās iespēja iepazīties ar kinologa darbu, konkrētāk ar to pakļautībā esošiem suņiem, kas pierādīja savas spējas, sākot ar atslēgu un beidzot ar narkotiku atrašanu.

Juristu balle

3.marta vakarā ar balli „Juristu dienas 2016” tika oficiāli noslēgtas. Balles sākumā uzrunu teica Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne prof. I.Mietule, kura pateicās visiem par pasākumu organizēšanā ieguldīto darbu. Tāpat uzrunas teica arī Tiesību zinātnes virziena vadītāja asoc.prof. I.Bulgakova un bakalaura programmas direktore lekt. I.Novika. Kā katru gadu, ballē notika tiesas procesa izspēles un orientēšanās sacensību rezultātu paziņošana, kā arī dalībnieku apbalvošana. Īpašu paldies teica lekt. A.Kuzminska visiem, kuri iesaistījās foto izstādes idejas īstenošanā, kā arī doc. A.Jermacāne sumināja zinošāko foto izstādes bilžu minētāju. Ar muzikālu priekšnesumu dalībniekus priecēja Arturs un Viktorija, bet par labu noskaņu rūpējās mūziķis Z.Krakops un atraktīvie vakara vadītāji L.Logina un K.Ločmelis.U

Uz tikšanos „Juristu dienās 2017”!

Apskatu sagatavoja: D.Lukašova, L.Bartuša, K.Vasiļevska, I.Bokiša, E.Lielbārde, A.Papkova

patīk
drukāt
 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 263 iestādes
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties