26. Maijs 2021 08:00
Jaunumi
PTAC konstatē negodīgu komercpraksi influenceru darbībā
1

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ( turpmāk – PTAC), noslēdzot projektu „Influenceru” mārketinga uzraudzība sociālajos tīklos”,  ir pieņēmis lēmumus patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietās, kuros par konstatētajiem pārkāpumiem “influencerei” Adrianai Miglānei ir piemērota soda nauda 1500 EUR apmērā un uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi. “Influencerei” Katrīnei Saulietei ir piemērota soda nauda 1000 EUR apmērā un uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi.

@ adrianamiglane

PTAC īstenotā projekta „„Influenceru” mārketinga uzraudzība sociālajos tīklos” ietvaros veica Instagram lietotājas adrianamiglane (turpmāk – Persona) profilā (turpmāk – Vietne) īstenotās komercprakses izvērtēšanu un konstatēja, ka Persona Vietnē publicējusi informāciju, kura uzskatāma par patērētājiem adresētu reklāmu, bet nav patērētājus pienācīgi informējusi par reklāmas paziņojumu komerciālo nolūku. Vienlaikus PTAC konstatēja, ka Persona, Vietnē reklamējot uztura bagātinātājus, nav ievērojusi uztura bagātinātāju reklāmas prasības, kas paredz, ka uztura bagātinātāja reklāmā ietver norādes „Uztura bagātinātājs” un „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu”.

PTAC lietas gaitā saņēma apstiprinājumu no uzņēmumiem, kuru produktus Persona ir publicējusi Vietnē reklāmas nolūkos, ka ar Personu ir tikusi slēgta vienošanās par reklāmas aktivitātēm Vietnē un Persona par to ir saņēmusi atlīdzību/dāvanas. Tādējādi PTAC konstatēja, ka Persona īsteno maldinošu komercpraksi, jo, veidojot Vietnes saturu, noklusē, ka Vietnē publicētā informācija ir komerciāla rakstura, tas ir, reklāma, sniegta par atlīdzību, dāvanām vai citiem materiāliem labumiem vai ieguvumiem. Persona īstenotajā komercpraksē nav izmantojusi vispār vai nav izmantojusi atbilstošas norādes vai tēmturus, kas skaidri, uzskatāmi un nepārprotami patērētājiem sniegtu informāciju par tās apmaksātu saturu.

PTAC saziņā ar Personu vairākkārt vērsa uzmanību, ka tādu norāžu vai tēmturu izmantošana, kā #sadarbība un ražotāju, tirgotāju, produktu vai dažādu tirdzniecības veicināšanas pasākumu nosaukumu izmantošana bez papildu norādēm pati par sevi nav pietiekoša, lai patērētājiem nodrošinātu nepārprotamu un atbilstoši sniegtu informāciju par konkrētā reklāmas paziņojuma komerciālo raksturu. PTAC vairākas reizes aicināja Personu reklāmas paziņojumā vai tā publicēšanas laukā uzskatāmi redzamā veidā un vietā iekļaut tekstu vai tēmturi, kurš skaidri un nepārprotami norāda uz reklāmu, piemēram, #reklāma, #apmaksāts_saturs, #sponsorētssaturs vai iespēju robežās izmantojot sociālās saziņas platformas piedāvātās iespējas, piemēram, Instagram platformas nodrošināto Paid partnership norādi. Atkārtotu pārbaužu laikā PTAC secināja, ka minēto Persona nav ņēmusi vērā, bet turpina negodīgas komercprakses īstenošanu, pienācīgi nebrīdinot par reklāmas paziņojumu komerciālo raksturu. PTAC vērsa uzmanību, ka Persona, nesniedzot atbilstošas norādes par sniegtās informācijas komerciālo raksturu, būtiski negatīvi ietekmē patērētāju ekonomisko rīcību, ietekmējot patērētāju lēmumu iegādāties reklamēto preci/pakalpojumu.

Attiecībā uz uztura bagātinātāja reklāmām PTAC konstatēja, ka Persona Vietnē nesniedz normatīvajiem aktiem atbilstošu norādi “Uztura bagātinātājs” un “Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu”. Noklusējot informāciju, ka reklamētais produkts, piemēram, “Pregnacare”, ir uztura bagātinātājs un vienlaikus produkta aprakstā nesniedzot norādi „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu”, PTAC secināja, ka Persona īsteno maldinošu (maldinoša noklusēšana) un profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.

PTAC ieskatā informācijas “uztura bagātinātājs” un “uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu” noklusējums rada situāciju, kurā patērētāji tiek vai var tikt maldināti par konkrētā produkta īpašībām, proti, piederību uztura bagātinātājiem, kā arī netiek brīdināti par tā lietošanu. Vienlaikus Personas rīcība, noklusējot minēto atbilstoši normatīvajiem aktiem obligāti sniedzamo informāciju, ir vērtējama kā profesionālajai rūpībai neatbilstoša un pastiprina attiecīgās reklāmas negatīvo ietekmi, patērētājiem pieņemot uz Personas sniegtās, informācijas pamata balstītu lēmumu par rīcību saistībā ar darījumu.

PTAC ņēma vērā, ka jau 2019.gada projekta “Situācijas izpēte, uzraudzība par “influenceru” mārketingu sociālajos tīklos un ieteikumu izstrādāšana” ietvaros PTAC informēja Personu par tiesisko regulējumu un principiem, kas jāņem vērā, veicot mārketingu sociālajos tīklos, kā arī atbildību, aicinot Personu turpmāk ievērot PTAC izstrādātājos ieteikumos, noteiktās prasības. Persona pēc PTAC vairākkārtējiem aicinājumiem veikt labprātīgas darbības, nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu tās īstenotās komercprakses Vietnē atbilstību normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus Persona administratīvajā procesā ar iestādi nav sadarbojusies.

Ņemot vērā lietā minētos faktus un pierādījumus, PTAC 21.05.2021. lēmumā Nr. 15-pk nolēma Adrianai Miglānei aizliegt negodīgu komercpraksi, uzlikt pienākumu Vietnē nodrošināt skaidras, uzskatāmas un nepārprotamas norādes par sniegtās informācijas komerciālo raksturu, arī uzlikt soda naudu 1500 EUR apmērā.

@queen_kachinja

PTAC īstenotā projekta „Influenceru” mārketinga uzraudzība sociālajos tīklos” ietvaros arī veica Instagram lietotājas queen_kachinja (turpmāk – Persona) profilā (turpmāk – Vietne) īstenotās komercprakses izvērtēšanu un konstatēja, ka Persona Vietnē publicējusi informāciju, kura uzskatāma par patērētājiem adresētu reklāmu, bet nav patērētājus pienācīgi informējusi par reklāmas paziņojumu komerciālo nolūku.

PTAC lietas gaitā saņēma apstiprinājumu no uzņēmumiem, kuru produktus Persona ir publicējusi Vietnē reklāmas nolūkos, ka ar Personu ir tikusi slēgta vienošanās par reklāmas aktivitātēm Vietnē un persona par to ir saņēmusi atlīdzību/dāvanas. Tādējādi PTAC konstatēja, ka Persona īsteno maldinošu komercpraksi, jo, veidojot Vietnes saturu, noklusē, ka Vietnē publicētā informācija ir komerciāla rakstura, tas ir, reklāma, sniegta par atlīdzību, dāvanām vai citiem materiāliem labumiem vai ieguvumiem. Persona īstenotajā komercpraksē nav izmantojusi vispār vai nav izmantojusi atbilstošas norādes vai tēmturus, kas skaidri, uzskatāmi un nepārprotami patērētājiem sniegtu informāciju par tās apmaksātu saturu.

PTAC saziņā ar Personu vairākkārt vērsa uzmanību, ka tādu norāžu vai tēmturu izmantošana, kā #sadarbība un ražotāju, tirgotāju, produktu vai dažādu tirdzniecības veicināšanas pasākumu nosaukumu izmantošana bez papildu norādēm pati par sevi nav pietiekoša, lai patērētājiem nodrošinātu nepārprotamu un atbilstoši sniegtu informāciju par konkrētā reklāmas paziņojuma komerciālo raksturu. PTAC aicināja Personu reklāmas paziņojumā vai tā publicēšanas laukā uzskatāmi redzamā veidā un vietā iekļaut tekstu vai tēmturi, kurš skaidri un nepārprotami norāda uz reklāmu, piemēram, #reklāma, #apmaksāts_saturs, #sponsorētssaturs vai iespēju robežās izmantojot sociālās saziņas platformas piedāvātās iespējas, piemēram, Instagram platformas nodrošināto Paid partnership norādi.

Atkārtotu pārbaužu laikā PTAC konstatēja, ka Persona tēmturi #reklāma ir pievienojusi tikai daļai Vietnē publicēto reklāmu un tikai pēc tam, kad PTAC ir veicis saziņu ar uzņēmumiem un informējis par reklāmas devēja atbildību un pienākumu sekot līdzi satura veidotāju rīcībai, nepieļaujot un savlaicīgi novēršot patērētāju tiesību pārkāpumus. Vienlaikus PTAC konstatēja, ka pie pārējiem komerciāla rakstura attēliem Persona skaidri, uzskatāmi un savlaicīgi nav sniegusi atbilstošas norādes, ka konkrētā publicētā informācija ir reklāma, tādējādi turpinot negodīgas komercprakses īstenošanu. PTAC vērsa uzmanību, ka Persona, nesniedzot atbilstošas norādes par sniegtās informācijas komerciālo raksturu, būtiski negatīvi ietekmē patērētāju ekonomisko rīcību, ietekmējot patērētāju lēmumu iegādāties reklamēto preci/pakalpojumu.

PTAC ņēma vērā, ka jau 2019.gada projekta “Situācijas izpēte, uzraudzība par “influenceru” mārketingu sociālajos tīklos un ieteikumu izstrādāšana” ietvaros PTAC informēja Personu par tiesisko regulējumu un principiem, kas jāņem vērā, veicot mārketingu sociālajos tīklos, kā arī atbildību, aicinot Personu turpmāk ievērot PTAC izstrādātājos ieteikumos, noteiktās prasības. Persona pēc PTAC vairākkārtējiem aicinājumiem veikt labprātīgas darbības, nav veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu tās īstenotās komercprakses Vietnē atbilstību normatīvo aktu prasībām. Vienlaikus Persona administratīvajā procesā ar iestādi nav sadarbojusies.

Ņemot vērā lietā minētos faktus un pierādījumus, PTAC 21.05.2021. lēmumā Nr. 16-pk nolēma Katrīnei Saulietei aizliegt negodīgu komercpraksi, uzlikt pienākumu Vietnē nodrošināt skaidras, uzskatāmas un nepārprotamas norādes par sniegtās informācijas komerciālo raksturu, tostarp Vietnē, kā arī uzlikt soda naudu 1000 EUR  apmērā.

Projekta „Influenceru” mārketinga uzraudzība sociālajos tīklos rezultāti

2019. un 2020. gadā, veicot pārbaudes, ierosinātas 35 administratīvās lietas. 32 lietu izskatīšana pabeigta un pārkāpumi novērsti, influenceriem veicot labprātīgus pasākumus (PTAC izteicis aicinājumu arī turpmāk ievērot normatīvo aktu prasības); 1 lieta pabeigta, nekonstatējot pārkāpumus, bet izsakot aicinājumu turpmāk īstenotās komercprakses atbilstības nodrošināšanai; 2 lietās pieņemti lēmumi patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietās, aizliedzot influenceriem negodīgas komercprakses īstenošanu, kā arī piemērojot soda naudas attiecīgi 1000 EUR un 1500 EUR apmērā.    

PTAC norāda, ka patērētājiem ir tiesības saņemt patiesu un pilnīgu informāciju par influenceru sniegto saturu un piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, tāpat atbilstošas norādes par apmaksāto saturu. Tādējādi arī tiek veicināta godīga un caurspīdīga tirgus vide influenceru un sociālo tīklu mārketinga jomā.

patīk
drukāt
 
 
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
gadsimta noziegums!
26. Maijs 2021 / 09:25
1
ATBILDĒT
1. soda apmērs pirmšķietami ir vērtējams kā nesamērīgi liels
2. ir saskatāma principiāla līdzība ar tik apkaunojošo "kleitu iznomāšanas lietu"
Satversme 100: Atver Satversmi
Satversme: Esejas
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 253 iestādes
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties