24. Marts 2022 09:37
Jaunumi
Patērētāji 2021. gadā PTAC visvairāk sūdzējušies par parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju rīcību

2021. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) saņēmis  315 patērētāju iesniegumus par problēmām saistībā ar kādu no finanšu pakalpojumiem. Salīdzinot ar 2020. gadu, patērētāju iesniegumu skaits samazinājies par dažiem procentiem. Finanšu pratības nedēļas ietvaros PTAC aicina patērētājus iepazīties ar padomiem, kā šajā laikā, kad pieaug dzīves dārdzība un izdevumi, rīkoties situācijās, ja radušās problēmas laicīgi veikt kredītu maksājumus u.c.

Visvairāk – 112 iesniegumos patērētāji norādījuši uz parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju rīcību, tomēr procentuāli iesniegumu skaita pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gadu ir maznozīmīgs (+2,75%). Sūdzības pārsvarā  bijušas par nesamērīgu līgumsodu, parādu pamatotību, normatīvajos aktos noteiktās informēšanas kārtības neievērošanu, noilguma termiņa neievērošanu, agresīvu komercpraksi u.c. Vērā ņemams pozitīvais fakts ir tas, ka katrā desmitajā gadījumā no visām izskatītajām sūdzībām par parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzēju rīcību PTAC ir panācis patērētājiem labvēlīgu risinājumu – parāds tiek dzēsts, precizēta parāda summa, anulēti pieprasītie blakus prasījumi vai panākts cits risinājums.

106 iesniegumos patērētāji norādījuši uz nebanku kredītdevēju un kredītu starpnieku rīcību (salīdzinoši ar 2020. gadu -5,36%). Būtiskākās problēmas, ar kurām patērētāji saskārušies – līguma slēgšana distancē, neatbilstoša maksātspējas izvērtēšana, kredītu kopējo izmaksu aprobežojumu neievērošana, maldinošas informācijas sniegšana, saņemtas arī sūdzības par parāda nepamatotību, procentu apmēru, parādu piedziņas procesu, līguma pirmstermiņa laušanu un saistību dzēšanu.

Neliels procentuālais iesniegumu skaita pieaugums 2021. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, fiksēts par kredītiestādēm (+2,82%), kredītiestādes patērētāju iesniegumos minot 73 gadījumos. Patērētāji sūdzējušies par maldinošu informāciju un/vai informācijas nesniegšanu, neskaidriem līguma noteikumiem, par parādu piedziņu, maksājumu novirzīšanas kārtību, kļūdaini veiktu maksājumu neatmaksāšanu, par savlaicīgu nebrīdināšanu.

28 gadījumos patērētāju iesniegumos 2021. gadā norādīts uz apdrošinātāju rīcību, kas ir par 6,67% mazāk nekā  2020. gadā. Raksturīgākās problēmas - atteikums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pilnā apmērā, neskaidri līguma noteikumi, to nepietiekama izskaidrošana, parādu piedziņa u.c. Vēl arvien konstatējams, ka patērētāji ne vienmēr izlasa līguma noteikumus, kā arī apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēji izskaidro apdrošinātos risku un iespējamos izņēmumu gadījumus, kurus apdrošināšanas polise nesedz.

71 iesniegums 2021. gadā saņemts par citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tas ir par 2,74% mazāk, salīdzinot ar 2020. gadu. 2021. gadā pieaugusi tendence palielināties to iesniegumu skaitam, kuros par vienu un to pašu pretenziju ir ietverti vairāki komersanti, tāpēc iesniegumos iekļauto komersantu skaits un pretenziju skaits var nesakrist.

Tāpat PTAC uz saņemto sūdzību pamata ir novērsis neatbilstošu īsziņu sūtīšanu patērētājiem, pilnīgas un patiesas informācijas norādīšanu finanšu pakalpojumu sniedzēju mājaslapās, reklāmu un īstenotās komercprakses precizēšanu, dažādu citu pārkāpumu novēršanu. Lai arī saņemtās sūdzības dažkārt rezultējas ar pozitīviem risinājumiem patērētāju individuālajās lietās, nereti PTAC patērētājiem sniedz noderīgus ieteikumus tālākai strīda risināšanai tiesā. Uz sūdzību un konsultāciju pamata PTAC plāno arī turpmākās komersantu uzraudzības pārbaudes, dažādas kampaņas, kā arī sagatavo brīdinājumus un ieteikumus patērētājiem.

Palīdzot patērētājiem un risinot to iesniegtās sūdzības, 2021. gadā bija saskatāmas šādas galvenās tendences:

  1. Netiek pievērsta pienācīga uzmanība pirmslīguma informācijai un patērētāji neiepazīstas ar līguma noteikumiem;
  2. Patērētāji neuzskata par pienākumu segt parāda ārpustiesas atgūšanas izdevumus;
  3. Strīdi netiek risināti laicīgi, kā rezultātā tas tiek risināts tikai tad, kad parāda atgūšanā tiek iesaistīts parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējs;
  4. Sūdzības kļūst komplicētākas un augstas sarežģītības pakāpes (strīds skatāms saistībā ar plašu normatīvo aktu bāzi, iesaistīts patērētājs un vairāki komersanti, sarežģīti vai pašam patērētājam neskaidri finanšu darījumi);
  5. Pieaudzis to patērētāju skaits, kuri pirmšķietami kļuvuši par telefonkrāpnieku upuriem, t.sk. izkrāpjot ne vien cilvēku iekrājumus, bet viņu vārdā noformējot arī aizņēmumus pie kredītu devējiem;
  6. Neskatoties uz vairākkārtējiem iestādes publiskiem aicinājumiem rast citu risinājumu, patērētāji joprojām turpina aizņemties iepriekš (līdz 2019. gada 1. jūlijam) noslēgto kredītlīniju līgumu ietvaros, par kredītu devēju resursu izmantošanu maksājot cenu (procentu likmi), kas būtiski pārsniedz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta 2.3 daļā noteikto kredīta kopējo izmaksu ierobežojumu pēc minētā datuma;
  7. PTAC ir ierobežotas iespējas palīdzēt patērētājiem samazināt aizņēmuma likmes kredītlīniju līgumiem, kurus patērētāji slēguši līdz 2019. gada 1. jūlijam, par ko PTAC arī ir publiski informējis iepriekš, tomēr norāda, ka, izskatot iesniegumus par atkārtotām naudas izmaksām kredītlīniju līgumu ietvaros, PTAC atsevišķos gadījumos konstatē un norāda uz pārkāpumiem un/vai nepilnībām patērētāju maksātspējas izvērtēšanā, kas patērētajiem dod tiesības celt prasību par kreditēšanas līguma procentu maksājuma samazinājumu līdz Civillikumā noteiktajiem likumiskajiem procentiem.

PTAC pateicas patērētājiem, kuri vēršas ar saviem iesniegumiem un konsultāciju lūgumiem iestādē, tādējādi vienlaikus iesaistoties kopējā tirgus uzraudzības procesā un kopējiem spēkiem novēršot pakalpojumu sniedzēju pirmšķietami negodīgo komercpraksi. Kā labu un pozitīvu PTAC un patērētāju sadarbības piemēru iestāde norāda 2021. gada nogali, kad pēc PTAC diviem pieņemtajiem lēmumiem pret SIA Extra Credit attiecībā uz kredīta kopējo izmaksu ievērošanas un maksātspējas vērtēšanas pārkāpumiem patērētāji pastiprināti turpināja informēt PTAC par pakalpojuma sniedzēja turpmāko rīcību, tādējādi iestādes un patērētāju sadarbības rezultātā panākot lēmumos noteikto tiesisko pienākumu izpildi no pakalpojuma sniedzēja puses. 

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 273 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties