28. Oktobris 2022 11:41
Jaunumi / Satversmes tiesas prakse
Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par dabasgāzes lietotāju pieslēgšanos dabasgāzes pārvades sistēmai

Satversmes tiesa 2022. gada 28. oktobrī pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2019-28-0103 “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2019. gada 18. aprīļa lēmuma Nr. 1/7 “Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 89. pantam un 105. panta pirmajam teikumam, kā arī Enerģētikas likuma 45. panta septītajai daļai un 84.1 panta pirmajai daļai un Enerģētikas likuma 84.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam”.

Apstrīdētās normas

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) padomes 2019. gada 18. aprīļa lēmums Nr. 1/7 “Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem” (turpmāk – apstrīdētie noteikumi) nosaka dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumus arī dabasgāzes lietotājiem.

Enerģētikas likuma 84.1 panta pirmā daļa redakcijā, kas bija spēkā no 2016. gada 8. marta līdz 2022. gada 10. augustam (turpmāk – apstrīdētā likuma norma):

“Regulators apstiprina dabasgāzes pārvades sistēmas operatora izstrādātos dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumus biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem un dabasgāzes sadales sistēmas operatora izstrādātos dabasgāzes sadales sistēmas pieslēguma noteikumus dabasgāzes lietotājiem. Minētajiem noteikumiem jābūt objektīvi pamatotiem, ekonomiski attaisnotiem, taisnīgiem, vienlīdzīgiem un atklātiem. Regulators var ierosināt dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumu pārskatīšanu un pieprasīt, lai attiecīgais dabasgāzes sistēmas operators noteiktā termiņā iesniedz dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumu projektu.”

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”

Satversmes 64. pants: “Likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šinī Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros.”

Satversmes 89. pants: “Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.”

Satversmes 105. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu.”

Enerģētikas likuma 45. panta septītā daļa: “Sadales sistēmas operatoru licenču darbības zonu pārklāšanās nav pieļaujama.”

Enerģētikas likuma 84.1 panta pirmā daļa (citēta iepriekš).

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” pieteikuma. Pieteikumā norādīts, ka pieteikuma iesniedzēja ir vienīgā akciju sabiedrības “Gaso” akcionāre. Savukārt akciju sabiedrība “Gaso” saskaņā ar tai izsniegto licenci esot vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošinot dabasgāzes piegādi no dabasgāzes pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem.

Apstrīdētie noteikumi ierobežojot akciju sabiedrībai “Gaso” no iepriekš minētās licences izrietošās tiesības. Proti, apstrīdētie noteikumi pieļaujot to, ka jebkurš dabasgāzes lietotājs var pieslēgties tieši dabasgāzes pārvades sistēmai, apejot dabasgāzes sadales sistēmas operatoru, nemaksājot par sadales sistēmas izmantošanu un attiecīgi arī samazinot akciju sabiedrības “Gaso” ienākumus. Tas ietekmējot arī pieteikuma iesniedzēju, jo dabasgāzes sadales segments esot viens no būtiskākajiem tās koncerna uzņēmējdarbības segmentiem, taču tā vērtība esot samazinājusies. Tādējādi esot nesamērīgi ierobežotas pieteikuma iesniedzējai Satversmes 105. pantā ietvertās tiesības uz īpašumu.

Pieteikuma iesniedzēja arī uzskata, ka, pieņemot apstrīdētos noteikumus, pārkāpti vairāki Satversmes 1. pantā ietvertie vispārējie tiesību principi un Enerģētikas likuma 45. panta septītajā daļā noteiktais sadales sistēmas operatoru licenču darbības zonu pārklāšanās aizliegums. Turklāt ne apstrīdētā likuma norma, ne apstrīdētie noteikumi neatbilstot Satversmes 64. pantam.

Tiesas secinājumi

Satversmes tiesa atzina, ka vispārīgā gadījumā darbības, kas ir vērstas pret kapitālsabiedrību, taču nav saistāmas ar konkrētām dalībnieku tiesībām, nerada dalībnieku pamattiesību aizskārumu. Tomēr kapitālsabiedrības vienīgā dalībnieka pamattiesības var tikt uzskatītas par aizskartām, ja apstrīdētais tiesiskais regulējums ir vērsts pret attiecīgo kapitālsabiedrību. Šāda pieeja pamatota ar pieņēmumu, ka viena vienīgā dalībnieka gadījumā dalībnieku viedokļi vai arī dalībnieka un valdes viedokļi par pamattiesību aizskāruma esību vai piemērotāko rīcību šo tiesību aizstāvībai nevar būt atšķirīgi. Šādā situācijā divu pamattiesību subjektu nošķiršana būtu pārlieku formāla. [18.1.]

Gan pieteikuma iesniedzēja, gan akciju sabiedrība “Gaso” ir ieinteresēta pēc iespējas lielākā akciju sabiedrības “Gaso” peļņā, kas attiecīgi var ietekmēt arī Pieteikuma iesniedzējas peļņu. Tomēr šāda vienota interese raksturo arī tādas kapitālsabiedrības, kurās ir vairāki dalībnieki, tādēļ tā vien neļauj pieteikuma iesniedzēju un akciju sabiedrību “Gaso” uzskatīt par vienu pamattiesību subjektu. Turklāt šādu secinājumu liedz izdarīt arī tas, ka akciju sabiedrības “Gaso” vadība ir neatkarīga no pieteikuma iesniedzējas un ka akciju sabiedrībai “Gaso” pašai bija iespējas aizstāvēt tās, iespējams, aizskartās tiesības. [18.2.]

Satversmes tiesa arī norādīja, ka Satversmes 105. pantā ietvertās tiesības uz īpašumu aizsargā konkrētas pastāvošās vērtības pret nepamatotu valsts varas iejaukšanos. Savukārt koncerna vērtība pati par sevi vispārīgā gadījumā nav uzskatāma par stabilu un nemainīgu stāvokli, jo to ietekmē dažādi apstākļi. [18.3.]

Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa nekonstatēja pieteikuma iesniedzējas pamattiesību aizskārumu, tādēļ tiesvedības turpināšana lietā nebija iespējama.

  • Satversmes tiesa nolēma:

izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2019-28-0103 “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2019. gada 18. aprīļa lēmuma Nr. 1/7 “Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 89. pantam un 105. panta pirmajam teikumam, kā arī Enerģētikas likuma 45. panta septītajai daļai un 84.1 panta pirmajai daļai un Enerģētikas likuma 84.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam”.

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
SATVERSMES TIESAS PRAKSE
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 272 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties