26. Janvāris 2023 15:03
Jaunumi
Eiropas Komisija veic pasākumus, lai pasargātu cilvēkus no radikalizācijas un ekstrēmistu veiktas vervēšanas riska tiešsaistē

Komisija šodien nolēma nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstules 22 dalībvalstīm — Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Čehijai, Dānijai, Grieķijai, Igaunijai, Itālijai, Īrijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Maltai, Nīderlandei, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai, Spānijai, Somijai un Zviedrijai par to, ka tās nav izpildījušas konkrētus pienākumus, kas paredzēti regulā par teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē, piemēram: prasību izraudzīties iestādi vai iestādes, kas atbild par izņemšanas rīkojumu izdošanu, un paziņot par šīm iestādēm Komisijai, norādīt publisku kontaktpunktu un paredzēt noteikumus un pasākumus attiecībā uz sodiem juridisko pienākumu neizpildes gadījumā.

Teroristiska satura klātbūtne tīmeklī nopietni apdraud pilsoņus un sabiedrību kopumā. Teroristi ļaunprātīgi izmanto internetu, lai izplatītu savus vēstījumus nolūkā iebiedēt, radikalizēt, vervēt un veicināt teroristu uzbrukumu veikšanu. Nesenie teroristu uzbrukumi ES teritorijā, piemēram, pēdējais uzbrukums, kas notika Bratislavā 2022. gada 12. oktobrī, ir spēcīgi atgādinājumi par to, kāda loma teroristiskam saturam tiešsaistē ir šādu uzbrukumu plānošanā un veikšanā. Lai novērstu šo apdraudējumu, Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar virkni brīvprātīgu un leģislatīvu pasākumu un iniciatīvu ar mērķi palīdzēt mazināt terorisma draudus.

Vēršanās pret teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē

Regula par teroristisku saturu tiešsaistē (TST regula) nodrošina tiesisko regulējumu, ar ko panākt, ka mitināšanas pakalpojuma sniedzēji, kas lietotāju saturu dara pieejamu sabiedrībai, vēršas pret savu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu teroristiska satura izplatīšanai tiešsaistē. TST regulu piemēro no 2022. gada 7. jūnija. Mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem ir pienākums vienas stundas laikā izņemt teroristisku saturu pēc tam, kad no dalībvalstu iestādēm ir saņemts izņemšanas rīkojums, un veikt pasākumus, ja to platformas ir pakļautas teroristiska satura riskam.

TST regula attiecas uz visiem mitināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas piedāvā pakalpojumus ES, tostarp sociālo mediju, video, attēlu un audio koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem. Regula paredz īpašus pasākumus, kas jāveic šādiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru pakalpojumi ir pakļauti teroristiska satura riskam, paredz sodus par pārkāpumiem un ietver stingrus pasākumus pamattiesību, jo īpaši vārda un informācijas brīvības, aizsardzībai. Tajā ir iekļautas arī skaidras prasības attiecībā uz kompensāciju lietotājiem, kā arī mitināšanas pakalpojuma sniedzēju un valstu kompetento iestāžu ikgadējiem pārredzamības ziņojumiem.

Saskaņā ar TST regulu dalībvalstīm ir jāieceļ atbildīgās iestādes ar atbilstīgām pilnvarām un resursiem, tostarp kontaktpunkts. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ir pieejami sodi, lai vērstos pret TST regulā noteikto pienākumu pārkāpumiem, ko veikuši mitināšanas pakalpojuma sniedzēji; finansiāli sodi var sasniegt 4 % no mitināšanas pakalpojuma sniedzēja kopējā apgrozījuma. Dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai par pasākumiem, kas pieņemti šo pienākumu — izraudzīties atbildīgās iestādes un paredzēt noteikumus par sankcijām — izpildei. Ja trūks spēcīgas izpildes sistēmas, tiks apdraudēts TST regulas mērķis. Šodien pieņemtā lēmuma mērķis ir nodrošināt, ka attiecīgās dalībvalstis pēc iespējas ātrāk pielāgo savus noteikumus ES tiesību aktiem.

Attiecīgajām dalībvalstīm nu doti divi mēneši atbildes sniegšanai un Komisijas norādīto trūkumu novēršanai. Ja netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var nolemt izdot argumentētu atzinumu.

Konteksts

Komisija 2015. gadā izveidoja ES Interneta forumu, lai stiprinātu brīvprātīgu sadarbību starp dalībvalstīm un interneta platformām. Forums dod iespēju apmainīties ar informāciju par tendencēm un veidiem, kā teroristi izmanto internetu, kā arī apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē.

Apņemšanās apkarot terorismu, kā arī organizēto noziedzību un kibernoziedzību, tika apstiprināta ES Drošības savienības stratēģijā 2020.–2025. gadamTerorisma apkarošanas programmā, kas tika publiskota 2020. gada decembrī, uzsvars ir likts arī uz radikalizācijas novēršanu tiešsaistē un bezsaistē, tai skaitā izvirzot priekšlikumu TST regulai. Tā rezultātā ES likumdevējs 2021. gada 29. aprīlī pieņēma TST regulu.

Lai atklātu, izmeklētu un vērstos pret teroristisku saturu internetā, tai skaitā sociālajos medijos, ES vienība ziņošanai par interneta saturu izstrādā ES platformu nelikumīga satura tiešsaistē apkarošanai (PERCI) — vienotu sistēmu, kas savieno visas dalībvalstis nolūkā atvieglot signālziņu un izņemšanas rīkojumu nosūtīšanu. Visas dalībvalstis ir vienojušās izmantot šo sistēmu, lai atvieglotu TST regulas īstenošanu. PERCI nodrošinās koordināciju diennakts režīmā, informācijas apmaiņu reāllaikā un atvieglos pārredzamības ziņojumu sniegšanu par darbībām, kas ietilpst TST regulas tvērumā.

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 273 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties