13. Marts 2023 16:30
Jaunumi
LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros Juridiskajā fakultātē ieplānotas 13 sekciju sēdes un plenārsēde
Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

No 24. marta līdz 28. aprīlim Latvijas Universitātes (LU) 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notiks plenārsēde un 13 sekciju sēdes tiesību zinātnē.

LU ikgadējā konference Juridiskajā fakultātē sāksies 24. martā ar sekciju "Advokātu loma tiesas procesu efektivizācijā" (sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju). Sekcijas tiešraidi ikviens interesents varēs skatīties LU Juridiskās fakultātes Youtube kanālā.

31. martā, LU Juridiskās fakultātes konferenču zālē, notiks sekcija "Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība starptautiskajās publiskajās tiesībās", ko vadīs asoc.prof. Artūrs Kučs.

Otrdien, 11. aprīlī, notiks civiltiesību sekcija "Privātautonomija un tās ierobežojumi". Tieši vai netieši kontekstā ar citiem tiesību institūtiem tiks aplūkots privātautonomijas princips, tā piemērošana, kā arī ierobežošanas tvērums. Civiltiesību sekcijā referenti analizēs aktuālos materiālo un procesuālo tiesību institūtus, teorijā un praksē sastopamos izaicinājumus to pareizā piemērošanā, uzmanību vēršot arī uz likumiskiem vai līgumiskiem ierobežojumiem, sagaidāmām tiesiskām sekām un iespējamiem risinājumiem.

13. aprīlī interesenti aicināti uz mediācijas aktualitātēm veltītu sekciju "Mediācija – vakar, šodien, rīt - uzkrātā pieredze – atziņas un jaunas iespējas". Mediācijas sekcijā tiks diskutēts par mediatoriem un mediācijai būtiskiem jautājumiem šobrīd un nākotnē. Par politikas iniciatīvu, kā attīstīt mediācijas pirmstiesas konsultāciju ieviešanu, par dažādiem veidiem kā vadīt mediāciju. Arī par mediācijas saistību ar civilprocesu - par mediācijas ieteikšanu un plānošanu atsevišķu kategoriju lietās un citiem jautājumiem.

14. aprīlī plkst. 10.00 LU Mazajā aulā notiks plenārsēde "Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī". Plenārsēdē tiks referēts par tiesību ierobežojumu pieļaujamību un attaisnojamību demokrātiskā tiesiskā valstī. Tiesību ierobežojuma nepieciešamība, lietderība, samērīgums un ar to saistītie tiesiskie aspekti demokrātiskā tiesiskā valstī ir viens no juristu vidē visplašāk diskutētiem problēmu jautājumiem. Tēmas aktualitāti akcentē Covid-19 pandēmijas laikā noteikto ierobežojumu samērīgums un starptautiskā situācija Eiropā. Plenārsēde referēs Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, profesore Sanita Osipova un profesors Uldis Krastiņš.

14. aprīlī plkst. 12.00 interesenti aicināti uz tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras sekciju "Demokrātiska tiesiska valsts – mērķi, uzdevumi un vērtības (teorijas, filozofijas, vēstures, ētikas un socioloģijas aspekti)". Dekcijā tiks diskutēts par demokrātiskas tiesiskas valsts mērķiem, uzdevumiem un vērtībām. Konferencei izvēlētās tēmas ietvars ir plašs, jo demokrātiskās tiesiskas valsts mērķi, uzdevumi un vērtības tiks analizētas no tiesību teorijas, vēstures, ētikas un socioloģijas skata punkta. Diskusijā bez juristiem aicināti piedalīties arī citu zinātņu nozaru eksperti un interesenti.

14. aprīlī plkst. 15.00 notiks sekcija “Tiesību zinātnes nākotnei” (doktorantu sekcija), kurā doktoranti referēs par sava zinātniski pētnieciskā darba gada rezultātiem. Promocijas darbu izstrādes tēmas ir atšķirīgas. Atšķirīgas ir arī diskusijai izvirzītās prezentējamās tēzes. Tieši šī tēžu daudzējādība pēdējos gados ir raisījusi dzīvas diskusijas un viedokļu sadursmes, radot dinamisku zinātnisku atmosfēru klātesošo vidū.

19. aprīlī sekcija "Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība Eiropas Savienības tiesībās". Šajā Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras sekcijā tiks diskutēts par dažādiem tiesību ierobežojumu pieļaujamības un attaisnojamības aspektiem Eiropas Savienības tiesību kontekstā. Konferences sekcijai izvēlētās tēmas ietvars ir plašs, ļaujot aptvert dažādus šīs tiesību nozares aspektus. Tēmas problemātikas kontekstā var tik aplūkotas tādas tēmas kā, piemēram, ES tiesību piemērošana un mijiedarbība ar nacionālajām tiesībām, dažādi ES iekšējā tirgus tiesību aspekti, konkurences tiesības, arī ES institucionālās uzbūves un funkcionēšanas jautājumi. Sekciju vadīs asoc.prof. Kristīne Dupate.

20. un 21. aprīlī notiks divas, konkurences tiesībām veltītas, sekcijas. Pirmā no tām "Zaudējumu atlīdzība par konkurences tiesību pārkāpumiem - taisnīga līdzsvara meklējumos" veltīta vienai no pēdējā laika konkurences tiesību lielākajām aktualitātēm Eiropas Savienībā - jautājumiem saistībā ar zaudējumu atlīdzību par konkurences tiesību pārkāpumiem. Paredzams, ka sekcijas referenti diskutēs par Latvijā un vēl dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs ieviesto zaudējumu apmēra prezumpciju karteļa vienošanās gadījumā, cēloņsakarības noteikšanu, kā arī, iespējams, citiem zaudējumu atlīdzības sakarā būtiskiem jautājumiem. Otrā sekcija "Konkurences tiesības - tiesību ierobežojumi un ekonomiski pamatots regulējums" būs veltīta pamatā konkurenci ierobežojošu vienošanos un dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas jautājumiem. Abās sekcijās ir iecerēta arī labāko Latvijas Universitātes studentu uzstāšanās. 

21. aprīlī notiks sekcija "Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļai “Cilvēka pamattiesības” - 25." 2023. gadā apritēs 25 gadi, kopš Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļas “Cilvēka pamattiesības” pieņemšanas un spēkā stāšanās. Ņemot vērā, ka Satversmē nostiprinātais pamattiesību katalogs ir visnotaļ plašs, arī šajā konferences sekcijā iekļautie referāti tiks veltīti dažādām Satversmē iekļautām cilvēka pamattiesībām. Tiks aplūkots dažādu pamattiesību saturs, identificētas konkrēto pamattiesību īstenošanas problēmas un ieskicētas nākotnes perspektīvas.

26. aprīlī ieplānotas divas sekcijas krimināltiesību un kriminālprocesa jautājumiem. Sekcija "Krimināltiesību doktrīna un tās nozīme krimināltiesisko normu izstrādē un piemērošanā" un "Izmeklēšana pirmstiesas kriminālprocesā – personu tiesību nodrošināšanas un ierobežošanas robežas".

Konference tiks noslēgta 28. aprīlī ar sekciju par juridiskās augstākās izglītības aktualitātēm. 

Konferences tīmekļa vietne: www.konference81.lu.lv

 
 
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
CITI ŠĪ AUTORA JAUNUMI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 272 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties