12. Aprīlis 2023 12:21
Jaunumi
Augstākās izglītības padomes paziņojums par mākslīgā intelekta rīku izmantošanu augstākajā izglītībā un pētniecībā
2

Augstākās izglītības padome (AIP), savas Augstskolu likumā noteiktās kompetences, izstrādāt priekšlikumus augstskolu zinātniskā darba, personāla kvalifikācijas un studiju programmu kvalitātes celšanai, ietvaros izsaka savu viedokli par mākslīgā intelekta (MI) rīku (piemēram, ChatGPT un daudzu citu MI rīku) izmantošanu un lomu Latvijas augstākajā izglītībā.

Straujā MI rīku attīstība ir saasinājusi diskusiju par to izmantošanu izglītībā. MI rīki iegūst arvien lielāku nozīmi publiskajā sektorā, uzņēmējdarbībā un zinātnē. MI rīku izmantošana jau tuvākajā laikā nosacīs būtiskas pārmaiņas daudzās tautsaimniecības jomās un kultūras nozarēs. Pārmaiņas ietekmē nodarbinātību, darba tirgū tiek pieprasītas jaunas prasmes un zināšanas, tiek sagaidītas jaunas kompetences. AIP uzskata, ka šajā pārmaiņu procesā Latvijas augstākajai izglītībai ir jāuzņemas līderu loma. Latvijas augstskolām un koledžām ir jāuzņemas iniciatīva un jāintegrē MI rīki augstākajā izglītībā un pētniecībā.

AIP apzinās, ka centieni aizliegt vai ierobežot MI rīku un citu jauno tehnoloģiju izmantošanu būtu veltīgi. Tomēr, augstskolām un koledžām iekļaujot MI rīkus savā akadēmiskajā darbā, tai skaitā pielāgojot un mainot savas mācīšanās, mācīšanas un novērtēšanas pieejas un pētniecības metodes, būtu jāapzinās arī MI rīku radītie akadēmiskās integritātes riski.

AIP aicina visas ieinteresētās puses īstenot šādus pasākumus MI rīku integrācijai augstākās izglītības un pētniecības sistēmā Latvijā:

• Piedaloties visām iesaistītajām pusēm izstrādāt un īstenot MI izglītības un pētniecības augstskolu un nacionāla līmeņa stratēģijas, kas paredzētu MI rīku ieviešanu augstākās izglītības iestādēs un zinātniskajā darbā, formulētu stratēģiskās prioritātes MI izmantošanai augstākajā izglītībā un pētniecībā, kā arī nodrošinātu nepieciešamo atbalstu šo tehnoloģiju attīstībai un pielietošanai studiju procesā un pētniecībā;

• Iekļaut atbildīgu MI rīku izmantošanu augstskolu un koledžu studiju programmās, lai sagatavotu nākamās paaudzes speciālistus, kas spēj izmantot un attīstīt šīs tehnoloģijas visas sabiedrības interesēs;

• Veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm, pētniecības institūtiem un privātā sektora uzņēmumiem, lai stimulētu MI tehnoloģiju izstrādi, pilnveidošanu un izmantošanu Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstībai;

• Veidot MI rīku izmantošanas labās prakses vadlīnijas un regulējumu, lai nodrošinātu tehnoloģiju drošu, efektīvu un ētisku izmantošanu augstākajā izglītībā un pētniecībā;

• Ieviest MI rīkus, lai uzlabotu studiju programmu kvalitāti un efektivitāti, piemēram, izmantojot personalizētas mācību metodes, uzlabotu studējošo atbalsta sistēmas un veicinātu augstākās izglītības iestāžu darbības efektivitāti;

• Veicināt MI tehnoloģiju izmantošanu pētniecībā un zinātnē, piemēram, datu analīzē, modeļu izstrādē un problēmu risināšanā, kā arī palīdzēt zinātniekiem efektīvāk sadarboties un izmantot savu laiku un resursus;

• Nodrošināt pietiekamu finansējumu MI tehnoloģiju attīstībai un ieviešanai, tostarp veicot ilgtermiņa investīcijas augstākajā izglītībā un zinātniskajā pētniecībā, izstrādājot priekšlikumus par valsts budžeta finansējumu MI projektu īstenošanai un veicinot sadarbību ar starptautiskiem partneriem;

• Nodrošināt, ka MI rīku izmantošana augstākajā izglītībā un pētniecībā novērš nevienlīdzību, atbalstīt līdztiesīgu piekļuvi MI tehnoloģijām un izglītībai visiem studējošajiem, pasniedzējiem un zinātniekiem, neatkarīgi no viņu izcelsmes, dzimuma, vecuma vai sociālā stāvokļa.

• Uzturēt dialogu ar citu valstu augstākās izglītības iestādēm un institūcijām, kas risina MI tehnoloģiju izmantošanas jautājumus, lai apmainītos ar pieredzi, labāko praksi un izpratni par globāliem izaicinājumiem un iespējām;

• Veicināt starptautisko sadarbību un partnerību MI jomā, kas varētu sekmēt zināšanu un pieredzes apmaiņu, kopīgu pētniecību un inovāciju attīstību, kā arī palīdzētu nodrošināt Latvijas augstākās izglītības iestāžu un pētniecības institūtu konkurētspēju starptautiskajā līmenī;

• Veidot un pilnveidot MI rīku izmantošanas monitoringa un novērtēšanas sistēmas, kas ļautu regulāri novērtēt tehnoloģiju ietekmi uz augstākās izglītības un pētniecības jomām, identificēt izaicinājumus un iespējas, kā arī veikt nepieciešamās korekcijas MI rīku integrācijas procesā;

• Sniegt atbalstu un veidot iniciatīvas, kas veicinātu MI rīku pieejamību un izmantošanu visās augstskolu un pētniecības jomās, ieskaitot atbalstu mācībspēkiem, pētniekiem un studentiem, kuri vēlētos iepazīties ar MI tehnoloģijām un tās izmantot savā darbā;

• Uzlabot MI rīku izmantošanas zināšanas un prasmes augstākās izglītības un pētniecības personāla vidū, veicot apmācības, seminārus un darbnīcas, kā arī nodrošinot atbalsta materiālus un resursus MI rīku efektīvai izmantošanai;

• Sekmēt sabiedrības izpratni par MI rīku iespējām, ieguvumiem un izaicinājumiem, veicot informatīvas un izglītojošas aktivitātes, kas palīdzētu veidot atvērtu un konstruktīvu dialogu par MI tehnoloģiju lomu ne vien augstākās izglītības un pētniecības, bet arī citās jomās.

AIP aicina apzināties, ka MI rīku straujā attīstība šobrīd iezīmē būtisku un ārkārtīgi strauju sabiedrības un tautsaimniecības attīstības paradigmu maiņu visā pasaulē. Latvijas tautsaimniecības starptautiskā konkurētspēja, tautas nākotne un sabiedrības ilgtspēja ir tieši atkarīga no tā vai mēs šobrīd spējam atbildīgi un mērķtiecīgi integrēt MI rīkus augstākajā izglītībā un pētniecībā. Tomēr tas nav izdarāms neveicot nozīmīgas, apjomīgas un straujas investīcijas augstākajā izglītībā un zinātnē MI rīku izmantošanai, izstrādei un attīstībai.

 
 
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Un
13. Aprīlis 2023 / 10:30
0
ATBILDĒT
AIP sagatavoja šo paziņojumu ChatGPT :)
abc
12. Aprīlis 2023 / 21:57
0
ATBILDĒT
Šis laikam ir metajoks. Chat GPT raksta tiešu tādus bla bla bla.
Lasītākie jaunumi
AKTUĀLI
Iestāžu un institūciju jaunumi
Kopumā 269 iestādes
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties